Cryptocurrency

Cryptocurrency là gì? Theo định nghĩa Cryptocurrency là một phương tiện trao đổi giống như các loại tiền tệ do chính phủ ban hành. Cryptocurrency sử dụng thuật toán mã hóa bảo mật để đảm bảo việc trao đổi thông tin dưới dạng kỹ thuật số và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị mới. Theo Thuận Cryptocurrency đơn giản là hình thái tiến hóa mới của tiền tệ hay còn được gọi là tiền kỹ thuật số. Chuyên mục này thuận sẽ giới thiệu các dự án coin mới ra cũng như định nghĩa các thuật ngữ hay sử dụng trong thị trường crypto.

Trang 1 của 34 1 2 34