Dịch Vụ Công Quốc Gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là website hỗ trợ thông tin, đăng ký thủ tục hành chính như đổi giấy phép lái xe, nộp thuế điện tử, cấp lại thẻ BHYT, Nộp phạt vi phạm giao thông online, Thuế cá nhân và Lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy. Chuyên mục này sẽ hỗ trợ các bạn sử dụng các tính năng trên website DVCQG.